Vi utfører alt innen skogbruk og skogrydding.

Kontakt oss

Avvirkning

Vi har en moderne maskinpark med nyeste teknologi. Vi utfører oppdrag for AT Skog, men påtar oss også direkte oppdrag mot grunneiere. Vi kan da utføre planlegging, salg av virke samt gjennomføring av hogst- og opprydning.

Vegetasjonsrydding

Vi utfører alle typer vegetasjonsrydding, eksempelvis:

  • Rydding av områder for bolig- eller industriformål
  • Rydding av veitrase ifm nybygging eller utbedring
  • Linjerydding

Vi kan utføre komplett rydding. Herunder hogst, omsetning av virke, rydding av vegetasjon, flising av kvist/hogstavfall og fjerning- og kverning av stubber.

Maskintransport

Vi utfører maskintransport både internt og eksternt. Vi bruker en Scania 620 med tilhørende VANG maskintralle.

Hvem vi er

AltiSkog AS er en skogsentreprenør som tilbyr alle tjenester innenfor skogbruk- og skogrydding, samt maskintransport.

Vi har base i Kristiansand, og påtar oss oppdrag i hele Norge, og våre satsningsområder er maskinell avvirkning, linjerydding og vegetasjonsrydding.

AltiSkog AS har som mål å være en totalleverandør av tjenester knyttet til skogbruk og vegetasjonsrydding. Vi har moderne utstyr og kan utføre komplett vegetasjonsrydding, herunder hogst av tømmer, omsetning av virke, rydding av vegetasjon, flising av kvist/hogstavfall og kverning av stubber.

Gjennom vårt søsterselskap Belland Graving AS påtar vi oss anleggsoppdrag som; bygging av driftsveier, tømmerbilveier og velteplasser, i tillegg til tradisjonelle anleggsoppdrag.

AltiSkog AS ble etablert høsten 2016. Eierstrukturen er fordelt mellom Geir Thorsland, Ole Thorsland, Preben Ramsland, Lasse Belland og Fredrik Pedersen. Fredrik Pedersen er daglig leder og jobbet tidligere i NEG Skog AS som skogbruksleder/Miljø- og kvalitetsleder. Geir Thorsland er styreleder og hovedaksjonær. Han er også grunnlegger av NEG gruppen som NEG Skog AS er en del av. Ole Thorsland og Preben Ramsland er begge tilhørende NEG-gruppen.

Samarbeidspartnere